Testy gimnazjalne on-line

Egzaminy gimnazjalne na stałe wpisały się już w polski system edukacji. Są normą, uczniowie i nauczyciele przyzwyczaili się do nich. Nie budzą już takich emocji jak kiedyś. Każdy uczeń  stara się jednak przygotować do nich na miarę swoich możliwości. Centralna komisja egzaminacyjna, by ułatwić uczniom sprawę, zamieszcza w wersji multimedialnej wszystkie dotychczas przeprowadzone egzaminy, zarówno te właściwe jak i próbne testy gimnazjalne, na swojej stronie internetowej.

Każdy zainteresowany może bez problemu dotrzeć do tych testów. Komisja daje w ten sposób możliwość prześledzenia wszystkich dotychczasowych testów i zmierzenia się z nimi. Testy multimedialne on-line pozwalają na natychmiastowe poznanie wyniku i zweryfikowanie swojej wiedzy.

Egzamin gimnazjalny składa się między innymi z testu humanistycznego. To sprawdzian z zakresu języka polskiego, historii, WOS-u i sztuki. Uczniowie, poza wiedzą, muszą w nim wykazać się także umiejętnością czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów i selekcji informacji.

Kolejnym testem jest sprawdzian matematyczno-przyrodniczy. To egzamin z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologi i geografii. Uczeń musi wykazać się w nim podstawową znajomością praw związanych z tymi przedmiotami i praktycznym ich wykorzystaniem w poszczególnych zadaniach.

Ostatnim testem, do którego podchodzi uczeń kończący szkołę gimnazjalną, jest egzamin językowy. Gimnazjaliści podchodzą do testu z zakresu języka obcego, który był wykładany w ich klasie. Uczniów obowiązują egzaminy na dwóch poziomach. Dla zaczynających dany język w gimnazjum jest to poziom podstawowy, zaś dla kontynuujących – rozszerzony.

Bardzo ważną sprawą jest, by uczeń poprawnie korzystał z egzaminacyjnego arkusza odpowiedzi. Jest to bowiem klucz do dobrego wyniku. Źle przeniesione odpowiedzi mogą skończyć się bardzo kiepskim wynikiem egzaminu.

Dobrych odpowiedzi nie da się jednak uzyskać bez posiadania wymaganej wiedzy. Podstawą jest więc przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Systematyczna nauka zapewni z pewnością wysoki – zadowalający wynik testu.

Po napisanym egzaminie pozostaje już tylko czekać na wyniki testu gimnazjalnego. Te uzyskać można w swojej szkole, mniej więcej w połowie wakacji. Wyniki uczniów trafiają także do wybranego przez nich podczas rekrutacji liceum.

Rekrutacja jednak nie oznacza jedynie oczekiwania. Na początku bowiem uczeń staje przed trudnym zadaniem jakim jest wybór szkoły średniej. Przy tak ogromnej różnorodności szkół nie jest to sprawa prosta. Wybór szkoły nie kończy jednak rekrutacji. By dostać się do liceum należy dostarczyć odpowiednie dokumenty: podanie rekrutacyjne oraz życiorys ucznia. Dopiero dopełnienie wszystkich tych formalności daje szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Po dopełnieniu ich dopiero można czekać na wyniki rekrutacji.