Jak prawidłowo wypełnić arkusz odpowiedzi?

Reforma edukacji narodowej przyniosła ze sobą nie tylko zmiany w organizacji szkolnictwa, ale także na poziomie sprawdzania wiedzy uczniów. Obecnie po zakończeniu każdego etapu nauczania, uczeń musi podejść do egzaminu końcowego. Taki system oceny dotyczy naturalnie także uczniów szkół gimnazjalnych. Ten etap edukacji zakończony jest egzaminem z trzech dziedzin: nauk humanistycznych, ścisłych oraz nowożytnego języka obcego.

Egzamin gimnazjalny układany jest przez specjalistów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organ ten przygotowuje pytania, ale także gotowe odpowiedzi, które są tak zwanym kluczem i bezpośrednio łączą się z prawidłowym wypełnianiem egzaminacyjnego arkusza odpowiedzi.

To egzaminu dołączona jest bowiem karta odpowiedzi, na której zaznaczyć należy te odpowiedzi, które uczeń uzna za prawidłowe. Wypełnienie starannie tego arkusza jest podstawą zaliczenia egzaminu gimnazjalnego. Część testowa, czyli pytania zamknięte, sprawdzana jest bowiem automatycznie. Komputer porównuje wypełniony przez ucznia arkusz odpowiedzi z kluczem, który jest kombinacją odpowiedzi prawidłowych.  Najmniejszy nawet błąd może skutkować odjęciem punktu.

Każdy egzamin rozpoczyna się od przedstawienia uczniom instrukcji dotyczącej wypełniania arkusza odpowiedzi. Ponadto instrukcja ta umieszczona jest na początku arkusza egzaminacyjnego. To element niezwykle ważny. Taka metoda sprawdzania egzaminów pozwala na kodowanie danych, co zapewnia  pełną anonimowość ucznia dla osoby sprawdzającej.

Dopiero kiedy egzamin jest sprawdzony i przyporządkowany mu zostanie pewien wynik, odkodowywane są numery egzaminów odnoszące się do danych konkretnych uczniów. System ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych prób przekupstwa czy nieuczciwości sprawdzających prace egzaminatorów.

Wypełnione arkusze odpowiedzi, zarówno dla osoby obsługującej automatyczny system sprawdzania jak i w późniejszym etapie dla egzaminatora, są zupełnie anonimowe. Kolejnym sposobem zapewniającym uczciwość oceny, jest wysyłanie prac do innych miast. Egzaminatorzy z całej polski sprawdzają więc prace z innych miast. Dopiero sprawdzone egzaminy docierają w odkodowanej wersji – jako wyniki –  z powrotem do odpowiedniej szkoły.

Cały ten system opiera się na arkuszu odpowiedzi, dlatego wszyscy przeprowadzający egzamin pracownicy Komisji Egzaminacyjnych, przywiązują tak dużą wagę do tego, by proces wypełniania arkuszy odpowiedzi przebiegał prawidłowo. Najważniejsze jest, by uczniowie nie poprzestali na zapisaniu wyników na karcie pytań. Tego rodzaju egzamin nie będzie bowiem brany pod uwagę na etapie sprawdzania. Uczeń zaś będzie zobowiązany do powtórnego podejścia do testu gimnazjalnego. Taka sytuacja wiąże się więc z dodatkowym stresem.

Podstawą jest czytelne wypełnienie arkusza odpowiedzi i w razie pomyłki poprawienie błędu w sposób, który przewiduje instrukcja. W przypadku zaznaczenia kilku odpowiedzi, uczeń nie zdobędzie punktu za dane pytanie.